|

F tipi hapishanelerinde tecrit işkencesi hız kesmeden devam ediyor - PSTA

BASINA VE KAMUOYUNA

02 .04.2010

F tipi hapishanelerinde tecrit işkencesi hız kesmeden devam ediyor.  Açıldığı günden bu yana tecrit ve treadman her geçen gün ağırlaştırılarak içeride devrimci tutsaklara, dışarıda da biz ailelere uygulanmaktadır.

İnsanlık dışı bu uygulamalara her geçen gün yenileri eklenerek tecrit işkencesi tüm hapishanelerde tutsakları hedef almaya devam etmektedir.

TKP/ML davasından yargılanan ve ağır müebbet cezasıyla hükümlü Ali Gülmez Sincan 1 Nolu F Tipi hapishanesinden sürgün sevkle Kırıkkale 1 Nolu F tipi hapishanesine götürüldüğü günden beri uygulanan tecrit ve insanlık dışı uygulamalara karşı çıktığı için, aylara varan disiplin cezaları ve iletişim yasakları verilmiş yaklaşık bir yıl boyunca ailesiyle bir kez açık görüş yapabilmiştir. İletişim hakkı, yazdığı mektuplar yazısının okunmaması gerekçe gösterilerek ailesine, diğer hapishanelerde bulunan dava arkadaşlarına ve dostlarına örgütsel propaganda yaptığı gerekçesiyle hapishane yetkililerince yaklaşık bir yıldan beri bekletilmekte ve gönderilmemektedir.

Kırıkkale hapishanesine götürüldüğünden bu yana okunamayan ve gönderilmeyen mektupları nedeniyle doğan mağduriyetinin giderilmesi için daktilo veya bilgisayar verilmesi talebi ve hukuksal mücadeleye rağmen karşılanmamıştır. (Cezaevi mevzuatında parası hükümlüden tahsil edilmesi koşuluyla bilgisayar alınabilir) Bu güne kadar kendisinin ve ailesinin talebine yasada yeri olmasına gerekli cevap verilmediği gibi avukatının talebine gelen cevapta, daktilodan silah yapar gerekçesiyle talebine reddedilmiştir.

Yaşanan sorunlar nedeniyle ailesinin yazdığı dilekçeler hapishane yetkililerince alınmamakta, posta kanalıyla gönderebilenlere ise cevap verilmemektedir. Sorunlarla ilgili ailesinin hapishane müdürüyle görüşme talebi her defasında görüşülecek bir şey olmadığı ve müdürün görüşmek istemediği gerekçesiyle karşılanmamakta sorunların çözümü konusunda muhatap bulamamaktayız

Yapılan suç duyurularına verilen yanıt hep aynı olmaktadır. Kovuşturmaya yer olmadığı yetkililer tarafından verilen tek yanıt verilmektedir.

Bütün bu uygulamalara ve siyasi tutsaklara sürekli uygulanan baskılara, hak gasplarına ve tecrit işkencesine karşı çıkmağa ve tutsak yakınları olarak onların dışarıda sesi olmağa devam edeceğiz.

TECRİT İŞKENCESİNE HAYIR

SİYASİ TUTSAKLAR YALNIZ DEĞİLDİR.

SİYASİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR.

PARTİZAN ŞEHİT VE TUTSAK AİLELERİ

Bir cevap yaz