|

BASINA VE KAMUOYUNA!

partizan.org/tanitim/wp-content/uploads/2010/05/dd.jpg”>İçinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi kriz nedeni ile büyük bir “sosyal patlama” tehlikesinden korkan devlet son dönemde başta Kürt halkı olmak üzere toplumun bütün ezilen ve sömürülen kesimlerine karşı tam bir saldırı furyası başlatmış durumdadır.

Ortadoğu ve Kafkaslar’da emperyalizmin bir saldırı üssü olmaya hazırlanan TC devleti içerdeki toplumsal muhalefeti tamamen bastırmaya, gelişen devrimci mücadeleyi baskı ve zorla engellemeye çalışmaktadır. Korkuları arttıkça, saldırılar da yoğunlaşmakta, kendi içlerinde çelişki ve çatışmaları keskinleşen egemen sınıflar çareyi devrimci ve demokratik güçlere saldırmakta bulmaktadırlar.

Baskı ve katliamlarla sindiremedikleri, baş eğdiremedikleri devrimcilerin emekçi sınıflar üzerindeki etkisini bilen devlet devrimci tutsakları teslim alabilmek, onları birbirinden ve toplumdan tamamen yalıtabilmek için yeni saldırı politikaları geliştiriyor ve hayata geçirmeye çalışıyor. Daha kısa bir süre önce Metris Hapishanesi’nde Engin Çeber’i işkenceyle katledenler şimdi yeni saldırılarla tutsaklar üzerindeki baskıyı tırmandırıyor. 19 Aralık katliamı sonrası açılan F tipi hapishanelerde de devrimci tutsakların devrime ve halka olan bağlılıklarını yok edemeyenler, şimdi yeni uygulamalarla tecrit sistemini kökleştirmeye çalışıyor. Yeni Ceza İnfaz Yasasıyla F tipi zindanlarda yapılan baskı ve işkencelere yasal kılıf uydurmaya çalışan devlet, şimdi de icat edilen kimi yasalarla devrimci tutsaklar üzerindeki baskı uygulamalarını katmerlendirme telaşına düşmüş durumdadır.

Bulunduğumuz Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde kısa bir süre önce hükümlü tutuklu tutsakları zorla birbirinden ayıran devlet, şimdi de “gençleri koruma yasası” gereğince devrimci tutsakları yaşlarına göre sınıflandırıp birbirinden tecrit etmeye çalışmaktadır.

“Genç” devrimci tutsakları “yetişkin” ve “yaşlı” olarak sınıflandırdıkları devrimci tutsaklardan ayırmak suretiyle hapishanelerdeki tecrit sistemini bir üst boyuta taşımaktadır. Açıktır ki, F tipi hapishaneler kapatılmadığı sürece devlet bu tür saldırılarını sürdürecektir. Ancak burada bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, devlet bu saldırıların hiçbirinde bugüne kadar bir sonuç alamamıştır. Tüm saldırıları devrimci tutsakların kararlılığına çarpıp tuzla buz olacaktır. Egemenlerin devrimci tutsakları teslim alma, susturma ve toplumdan yalıtarak siyasi kimliklerinden koparma uğraşları geri tepecek, her uygulamaları devrimci irade karşısında boşa çıkacaktır. Bizleri devrim mücadelesinden ve emekçi halkımızdan koparmaya, bizim aramızdaki devrimci dayanışma duygularını yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Mücadelemizi daha da geliştirerek bu saldırıları cevaplayacağız!

Biz Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Zindanında bulunan devrimci tutsaklar olarak tüm kamuoyunu F Tipi hapishanelerde gelişen baskı ve faşist saldırılara karşı sessiz kalındığında yarın çok daha ağır bedellerin ödenilmesi zorunda kalınacağının bilinciyle duyarlı olmaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

26 Nisan 2009

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi

(DHKPC, Direniş Hareketi, MKP, MLKP, TİKB, TKEP/L, TKP/ML tutsakları adına Fikret Akar, Murat Karayel, Ayhan Güngör, Hasan Polat, Ertan Altun, Nurettin Temel ve Ulvi Yalçın)

Bir cevap yaz