|

Norman Bethune’un anısına

Norman Bethune’un anısına

21 Aralık 1939

Mao ZEDUNG

Kanada Komünist Partisi üyesi Norman Bethune yoldaş (1), Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partileri tarafından Çin’e gönderildiğinde elli yaşındaydı; Japonya’ya Karşı Direnme Savaşımızda bize yardım için binlerce kilometrelik yolu bir çırpıda kat etti. Geçen yılın ilkbaharında Yenan’a gelerek Vutay Dağları’nda çalışmaya başladı ve bizi büyük bir üzüntü içinde bırakarak görev başında şehit oldu. Bu nasıl bir ruhtur ki, bir yabancının kendini hiç düşünmeden Çin halkının kurtuluşu davasını kendi davası olarak benimsemesine neden oluyor? Bu, her Çinli komünistin ders alması gereken enternasyonalizm ruhu, komünizm ruhudur. Leninizm bize, dünya devriminin, ancak kapitalist ülkelerin proletaryasının sömürge ve yarı-sömürge halkların kurtuluş mücadelesini desteklemesiyle ve sömürge ve yarı sömürgelerin proletaryasının da kapitalist ülkelerin proletaryasını desteklemesiyle başarıya ulaşacağını öğretir.(2) Bethune yoldaş, bu Leninist çizgiyi pratiğe uyguladı. Biz Çin komünistleri de pratiğimizde bu çizgiyi izlemeliyiz. Bütün kapitalist ülkelerin proletaryasıyla, Japonya’nın, İngiltere’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin, Almanya’nın, İtalya’nın ve bütün kapitalist ülkelerin proletaryasıyla birleşmeliyiz. Çünkü emperyalizmi alt etmenin, milletimizi ve halkımızı kurtarmanın, dünyanın öbür milletlerini ve halklarını kurtarmanın tek yolu budur. Dar anlamda milliyetçiliğe ve dar anlamda yurtseverliğe karşı çıkan enternasyonalizm; bizim enternasyonalizmimiz budur.

Bethune yoldaşın ruhu, kendini hiç düşünmeksizin tamamen başkalarına adaması, çalışmasındaki yüce sorumluluk duygusunda ve bütün yoldaşlara ve halka gösterdiği içtenlikle ifadesini bulur. Her komünist ondan ders almalıdır. Çalışmalarında sorumsuz hareket eden, ağırdan kaçıp hafifi seçen ve zor görevleri başkalarının üzerine atarak kendilerine kolay görevler seçen az değildir. Bunlar daima başkalarından önce kendilerini düşünürler. Ufak bir katkıda bulundukları zaman, gururla kabarırlar ve başkalarının gözünden kaçacak korkusuyla böbürlenip dururlar. Yoldaşlara ve halka karşı hiç akınlık duymazlar; soğuk, ilgisiz ve duygusuzdurlar. Aslında bunlar komünist değildiler ya da en azından kendisini davaya adamış komünistler olarak görülemezler. Cepheden dönenler arasında, Bethune’un adı geçtiğinde hayranlığını belirtmeyen ve onun ruhu karşısında etkilenmeyen yoktu. Şansi-Cahar-Hopey sınır bölgesinde, asker ya da sivil, Dr. Bethune tarafından tedavi edilen ya da onun nasıl çalıştığını gören herkes ondan etkilenmişti. Her komünist, bu gerçek komünist ruhunu Bethune yoldaştan öğrenmelidir.

Bethune yoldaş hekimdi, insanları iyileştirme sanatı onun mesleğiydi ve Sekizinci Yol Ordusu’nun tıbbi hizmetinde önemli bir yer tutan bu hüneri sürekli olarak mükemmelleştiriyordu. Yeni bir şey gördükleri anda işlerini değiştirmek isteyen, teknik işleri yararsız ve gelecek vaat etmeyen işler olarak gören kimselere, onun ortaya koyduğu örnek çok iyi bir derstir.

Bethune yoldaşla sadece bir kez karşılaştım. Daha sonraları bana birçok mektup yazdı. Ama çok meşguldüm, ona ancak bir tek mektup yazabildim ve onun da eline geçip geçmediğini bilmiyorum. Ölümüne çok üzüldüm. Şimdi hepimiz onu anıyoruz. Bu, onun ruhunun, bize nasıl derin bir esin kaynağı olduğunu gösterir. Hepimiz ondan, ne olursa osun kendimizi hiç düşünmemeyi öğrenmeliyiz. Bu ruha sahip olan herkes halka çok yararlı olabilir. Bir kimsenin yeteneği az ya da çok olabilir, ama o kimse bu ruha sahipse, daha şimdiden mert ve dürüst sağlam bir ahlaka sahip, bayağı çıkarlardan arınmış ve halka yararlı bir insandır.

1.Ünlü cerrah Norman Bethune, Kanada Komünist Partisi üyesiydi. Alman ve İtalyan faşist haydutları 1936’da İspanya’yı işgal ettiğinde, Norman Bethune cepheye gitti ve anti-faşist İspanya halkı için çalıştı. Japonya’ya karşı direnme savaşında Çin halkına yardım etmek için bir tıp ekibinin başında Çin’e geldi ve 1938 ilkbaharında Yenan’a vardı. Hemen ardından Şensi-Cahar- Hopey sınır bölgesine gitti. Coşkun bir enternasyonalizm ve yüce bir komünizm ruhuyla dolu olarak, kurtarılmış bölgelerin ordusuna ve halkına iki yıl kadar hizmet etti. Yaralı askerleri ameliyat ederken kan zehirlenmesinden 12 Kasım 1939’da Hopey Eyaleti’ndeki Vangsien’de öldü.

2. Bkz. J.V. Stalin,<Leninizm’in İlkeleri>, Leninizm Sorunları, İng. bas., FLPH,Moskova, 1954,s.70-79

Bir cevap yaz