|

Hapishanelerde Hak İhlalleri Bitmek Bilmiyor…

Hapishanelerde Hak İhlalleri Bitmek Bilmiyor…

Hapishanelerdeki tecrit ve tredman uygulamalarının gün geçtikçe artmasına rağmen bu uygulamalar Adalet bakanlığına vb. kurumlarca görmezden geliniyor veya kabul edilmiyor. Hapishanede yaşanan hak gaspları ve tutsakların yaşadıkları sorunlara yönelik ÇHD İstanbul Şubesinin hazırladığı “F Tipi Hapishaneler Hak İhlalleri Raporu 2009ise yaşanan sorunların çarpıcılığını gözler önüne seriyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği, 25 Ocak günü İstanbul Barosu Orhan Ali Apaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği basın toplantısı ile 7 hapishanede tutsaklarla yaptıkları görüşmeler sonucunda hazırlanan raporu açıkladı. Toplantıya, ÇHD yöneticileri Barkın Timtik, Güray Dağ ve Şükriye Erden katıldı.

Av. Güray Dağ yaptığı konuşmada, Hapishanelerde yaşanan hak gasplarının arttığına dikkat çekerken Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgelerin hapishanelerde uygulanmadığına değindi.

F Tipi hapishanelerin tarihçesi, izlemenin amacı ve kapsamı ile sonuç bölümünden oluşan raporda; F tiplerinin mevcudu ve kapasitesi, sağlık, disiplin ve cezalandırma, aramalar, dış dünya ile ilişkiler, şikâyetler ve etkin soruşturma, kötü muamele ve işkence iddialarına da geniş bir şekilde yer veriliyor. Av. Barkın Timtik’in açıkladığı raporda yer alan bazı sorunlar ve çözüm önerileri ise şöyle:

- 45/1 sayılı genelgenin sohbet hakkına ilişkin maddelerinin uygulanmaması.

- Tutsakların keyfi uygulamalara ve hak gasplarına yönelik tepkileri nedeniyle disiplin cezaları verilmesi ve haklarında soruşturmalar açılması.

- Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların, İnfaz Hâkimliği ve Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından reddedilmesi.

- Tutsaklar tarafından yapılan suç duyurularının tümü “kovuşturmaya yer olmadığına” dair kararlarla sonuçlanması.

- Sağlık sorunu yaşayan tutsakların tedavilerinin yapılmaması ve hastane sevklerinin aylar sonra yapılması.

- Tutsakların dış dünyayla iletişimi sağlayan (mektup, görüş vs.) haklarının disiplin cezaları nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi.

Çözüme ilişkin öneriler ise:

* Barolar, tabip odaları, tutsak aileleri örgütleri, Demokratik kitle örgütleri, aydın ve sanatçılardan oluşacak ve müdahale yetkisine sahip ‘Cezaevleri İzleme Kurulları’ kurulmalı,
* Hasta tutsakların tedavilerinin uygun koşullar altında gerçekleştirilmeli,

*İyileşemeyecek durumda olan hasta tutsakların ceza infazlarının ertelenmesi ya da affedilmesi mekanizmasının hiçbir başvuruya gerek kalmadan işletilmeli,

*Tutsakların iletişim haklarına yönelik ağır disiplin cezalarına ve tutsakların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda keyfi uygulamalara son verilmeli. (İstanbul)

Bir cevap yaz