|

PŞTA Bülten Sayı 2 Ocak-2009

İlkini geçen yılın Mayıs ayı içerisinde çıkardığımız bültenimizin yeni bir sayısını daha sizlere ulaştırabilmiş olmanın sevinciyle, MERHABA;

Bültenimizin bu sayısını devrim şehitlerine atfetmek bizler için, beraberinde son derece ağır bir görevi üst­lenmeyi getirmiştir. Onları en iyi ve doğru biçimde na­sıl anlatabileceğimizi düşünmek ve bu doğrultuda çaba sarfetmek bizler için onur verici bir uğraştır. Keza ke­limelerin kifayetsiz kaldığı yerde onların ışıklı haleler içinde siluetleri geliyor gözlerimizin önüne… Tanıma şansına sahip olduklarımızla, bu şansı yakalayamamış olduklarımızla ve belki de adlarını bile hiç duyma fırsa­tı bulamadıklarımızla dev bir ailenin en yüce fertlerinin, en yiğit kadın ve erkeklerinin yaşamlarına, kavgalarına dair bildiklerimizden sizlere, bir kesit taşımak amacı­mız. İnsani erdemlerin ve değerlerin damıtılmış mücev­heratının ağır yükünü geleceğe taşıyanların, devrim ve komünizm şehitlerinin yaşamlarına dair anlatılacak bir dolu şey var elbette. Onların anıları, düşleri kadar sı­nırsız bizim için.

Bültenimiz aracılığıyla onlara dair yaptığımız payla­şımla, bugünü, anlamak ve yarını kurmak mücadelesin­de, onlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Onların anıları bugün olduğu gibi yarın da onurun ve erdemin direndiği her yerde yaşa­maya devam edecek.

Üzüntümüz şudur ki, hepsinden bahsetmemizin, her şeyi anlatabilmemizin mümkünatı yok. Fakat onla­rın içinden seçtiğimiz kimilerinden bahsederek, tek tek, her birisinin bizler için ne kadar değerli olduğunu vurgulamak istedik.

Yine zindanlarda tecrite ve her türlü işkenceye kar­şı, şehitlerimizin çizdiği onurlu yoldan yürüyüşünü sür­düren devrimci tutsaklara dair de yazılara ve bülteni­miz için hapishanelerden gelen yazılara da yer verdik.

Bültenimizin bu sayısında da devrimci dostlarımız­dan yazılar aldık. Onlara emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederken devrimci dayanışmanın hayatın her alanında daha da geliştirilmesini, şehitlerimizi anar­ken bir kez daha vurgulamanın anlamlı olacağını düşü­nüyoruz.

Gerek ülkemizde gerekse dünyanın her yanında son nefeslerine dek, emekçilerin kurtuluşu uğruna sa­vaşarak düşen, tüm devrim ve komünizm şehitlerinin anılarını, mücadelemizde yaşatma sözümüzü yineliyo­ruz. Dostlukla.

Partizan Şehit Ve Tutsak Aileleri

PŞTA Ocak 2009 Bültenini okumak için tıklayınız.

Bir cevap yaz