|

PŞTA Bülten Sayı 3 / Mayıs 2009

Bültenimizin 3. sayısıyla yeniden MERHABA

Nisan’dan Mayıs’a bahar dolusu altında dolu­dizgin yol alan isyancıların, halkımızın belleğinde derin iz bırakan direngenlerin devrimci mirasına bağlılığımızı yineleyerek Mayıs’ın kızıllığını se­lamlıyoruz.

Mahirlerin, Denizlerin, İboların, Dörtlerin; adını sayamadığımız isimsiz kahramanların değerli hatı­raları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Onlar tereddütsüzce kendilerini feda etmesini bi­lerek ardıllarına ilham kaynağı olmaya, ellerinde sönmeyen birer meşale gibi yanmaya devam edi­yorlar.

Şehit ve tutsak ailelerinin sesi olma gayretindeki bültenimizin 3. sayısını da öncekiler gibi Mayıs’ın kızıllığına gülüşleriyle katılanlara atfediyoruz.

Egemen sınıfların yarattığı ekonomik kriz var olan yoksulluğu, işsizliği, açlığı halkın yaşamında daha da çekilmez bir seviyeye ulaştırmıştır. Krizin faturası, işten çıkarmalarla, kazanılmış hakların gas- pıyla, astronomik zamlarla halkın sırtına yüklenmek istenmektedir.

PARTİZAN ŞEHİT VE TUTSAK AİLELERİ

Toplumun parçasını oluşturan şehit ve tutsak ai­leleri de egemenlerin bu saldırıları altında örselen- mekte ve nasibine düşeni fazlasıyla almaktadır.

Düzene muhalif olmanın, eşitlik, özgürlük ve hakları için mücadele etmenin karşılığı ise işsiz kal­mak, aşağılanmak, “terörist” damgası yiyerek baskı, gözaltı ve işkenceye maruz kalmaktır.

Düzene isyan ederek ona karşı mücadeleye giri­şenlerin öğrettiği, onurunu ve insanlığını korumak için bedel ödemekten başka bir seçeneğin bulunma­dığıdır.

Şehit ve tutsak ailelerinin mücadelesinin de be­deller üzerin inşa edilen; baskı, gözaltı, dayak ve tu­tuklamalarla yüz yüze bulunan bir gerçekliğe sahiptir. Bunlardan da önemlisi yakınlarını kavga alanlarında yitirmenin, onlardan ayrı kalmanın ya­rattığı, yaşadıkları travmadır.

Onurlu bir davanın taşıyıcısı olanların ardından yüreğini, kavgaya tutunarak serinletmeye çalışan şehit ve tutsak ailelerimiz “onların düşüncelerini sa­vunmaktan” bir an dahi olsa geri durmayacaktır.

Mayıs’ın kızıllığıyla sesimizi buluşturmanın, ölümsüzleşenleri, tutsak düşenleri mücadelemize ilham kaynağı yapmanın coşkusuyla, hepinizi kav­gamıza ortak olmaya çağırıyoruz.

Umutla kalın!

Partizan Şehit Ve Tutsak Aileleri Mayıs 2009

Partizan Şehit ve Tutsak Aileleri:  [email protected]

Bülteni okumak için tıklayınız.

Bir cevap yaz